Součástí portfolia našich služeb není jenom rekonstrukce objektů, ale i následná péče o ně. Mnoho veřejných subjektů nedisponuje dostatečným množstvím vlastních pracovníků, kteří by dokázali řádně a odborně spravovat jim svěřený majetek. V takovém případě vám nabízíme naši pomoc.

  • Zajišťujeme drobné opravy a údržbu nemovitostí
  • Zajistíme úklidové práce
  • Provádíme havarijní opravy a servis zařízení

A to je jen výčet z širokého množství služeb následné péče o nemovitosti, které svým zákazníkům rádi poskytujeme.