Naše služby poskytujeme i pro zákazníky z řad státu, měst, obcí a státních organizací. Pravidelně realizujeme zakázky na všech typech objektů občanské vybavenosti.

Realizujeme práce na

  • Objektech zdravotnických zařízení jako nemocnice, zdravotní střediska
  • školách, školkách, obecních úřadech
  • Revitalizujeme kina, zábavní centra, víceúčelové haly, stadiony, tělocvičny
  • Rekonstruujeme objekty technických služeb a podobně

Provádíme i zemní práce jako jsou

  • Kanalizační, vodovodní, plynové a další přípojky
  • Pokládky chodníků z různých typů dlažeb
  • Údržba a drobné opravy povrchů
  • Nátěry laviček a veřejného osvětlení
  • Montáže zabezpečovacích systémů

A mnoho dalších řemesel, které jsou zapotřebí k tomu, aby se občané ve svém okolí cítili dobře a pohodlně.