Mimo běžné stavební práce poskytujeme svým zákazníkům také služby, které jsou nezbytné pro úspěšný a hladký průběh vaší stavby. Proto v rámci našich služeb zajišťujeme:

  • Projekční činnost
  • Vyřízení bankovního úvěru
  • Čerpání aktuálních dotačních programů
  • Inženýrská činnost
  • Stavební povolení
  • Veškerá další nezbytná povolení

Haospol – to je patnáct let tradice, zkušeností a úspěchů